7 термина от електронната търговия

В най-общи линии Интернета и информираността на потребителите е онова, което в най-пълна степен допринася многообразието от създаване на различни модели за е-търговия. И разбира се всеки бизнес си има своите специфики, които не могат да бъдат поставени в определени рамки и модели. Въпреки това, ако трябва да търсим такива, то в общи линии те са обобщени в 7 термина и модела на електронна търговия, както следва:

Онлайн магазин, известен още като електронен магазин или E-Shop – това е напълно асоциираният с интернет маркетинг вариант. Интернет магазина се създава, с цел да промоцира фирма, компания и нейните стоки, продукти. Всичко се извършва благодарение на качествени технологични възможности и най-вече не отстъпва по нищо на класическия начин. Предимствата са по-често и по-ниски цени, промоции, лесен начин на доставка, поръчки и комуникации. Вече в Интернет пространството могат да се намерят всякакви стоки от бърза храна и доставка на цветя, до имоти, автомобили и т.н.

Електронни молове, познати и като хали или E-mall – те са обединени пунктове. Понякога са специализирани в една сфера, а друг път предлагат стоки и услуги от всички аспекти на човешкия живот.

Подобни на електронните хали са пазарите в 3-то лице, по популярни и като third party marketplace – тук става дума за лице, което бива назначавано от дадена организация, компания, фирма да движи електронния магазин.

Електронни доставки или E-procurement това е всяка част от които и да е електронен магазин, при която се извършва цялостното оформление на начини на плащане, доставка и т.н.

Електронно наддаване, наричано още E-auction – вече и у нас набива все по-голяма слава. Представлява търг, от типа на физическите, при които се стартира с минимална стойност на стока и в зависимост от интереса на потребителите цената на продукта може да достигне главозамайващи нива.

Виртуално общество термина е популярен и като virtual community и означава място, което бива подсигурено от фирмата и на което клиентите имат пряк достъп. Това може да се обобщи, че наподобява електронният мол, но тук потребителя е активната страна.

Както вече споменахме, това са малка част от моделите и термините свързани с електронната търговия. В информационната среда и с бързите темпове, с които се разрастват технологиите всеки бизнес търси все по-модерни начини да се развива и популяризира. Целите на всеки от тях е да гарантират повече възможности за по-големи продажби.